INoP partnerem Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

 

Fundacja Instytut Nauki o Polityce na mocy porozumienia z komitetem głównym Olimpiady wiedzy o bezpieczeństwie i obronności stała się, obok Uniwersytetu Warszawskiego, współorganizatorem tego konkursu dedykowanego licealistom i otwierającego im drogę na studia. Olimpiada jest okazją do promocji wiedzy o bezpieczeństwie w jego wielu wymiarach, również istotnego w dzisiejszych czasach bezpieczeństwa energetycznego. Patronat nad przedsięwzięciem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Celem Olimpiady jest m.in.:

  • popularyzacja wiedzy na temat systemu obronności Rzeczypospolitej Polskiej, powinności obronnych władz samorządowych, instytucji i obywateli, a więc wiedzy
    w zakresie bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego;

· promocja umiejętności z zakresu zachowania się w sytuacjach kryzysowych;

· szerzenie postaw patriotycznych w myśl zasady, że odpowiedzialność
za bezpieczeństwo własne, innych ludzi i ojczyzny jest patriotycznym obowiązkiem każdego człowieka;

  • promocja wśród młodzieży zasad:
  • życie i zdrowie człowieka jest bezcenną wartością, a pomoc drugiemu człowiekowi nadrzędnym obowiązkiem jednostki ludzkiej,
  • utrzymanie pokoju na świecie jest obowiązkiem każdego człowieka,
  • gwarancją bezpieczeństwa są współpraca i jednoczenie się państw w bloki gospodarcze i militarne oraz wzajemne zrozumienie i tolerancja między narodami