Projekty

Projekty w trakcie realizacji

Marta Przyszychowska

Projekt „Dzieła Grzegorza z Nyssy” ma na celu wydanie w języku polskim wszystkich dzieł Grzegorza z Nyssy, które dotychczas nie doczekały się jeszcze polskiego przekładu, i takich, które wymagają nowego tłumaczenia i opracowania. Grzegorz z Nyssy – biskup, który żył i działał w IV wieku w Kapadocji, był jednym z najważniejszych myślicieli swoich czasów, a w Kościele prawosławnym do dziś pozostaje jednym z największych autorytetów. Jego dzieła stanowią niezwykle istotny etap w rozwoju myśli teologicznej i filozoficznej oraz w historii literatury antycznej. Ich lektura obecnie jest jeszcze trudniejsza niż kiedyś, dlatego wymaga nie tylko dobrego tłumaczenia, ale także specjalistycznego komentarza.

W ramach projektu wydanych zostanie 16 tomów tłumaczeń ze wstępami:
1. Drobne pisma dogmatyczne t. 1: Trójca
2. Drobne pisma dogmatyczne t. 2: Przeciwko Apolinaremu z Laodycei
3. Drobne pisma dogmatyczne t. 3: Zmarli i fatum
4. Mowy świąteczne
5. Mowy o męczennikach
6. Mowy funeralne
7. Pisma ascetyczne
8. Listy
9. Mowa katechetyczna
10. Komentarz do sześciu dni stworzenia
11. O duszy i zmartwychwstaniu
12. O dziewictwie
13. Polemika z Eunomiuszem – wybór źródeł t. 4
14. Hagiografie
15. O modlitwie Pańskiej
16. Mowy moralne

Projekt finansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Uniwersalia 2.2., Ministra Edukacji i Nauki (nr umowy: NPRH/U22/SN/507048/2021/11)
Nazwa zadania: Dzieła Grzegorza z Nyssy

Kierownik projektu: dr hab. Marta Przyszychowska
Wartość finansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki: 978 469,22 zł.

MENiS Logo
Flaga PL

Projekty zrealizowane

Okładka Makryna

Wydanie monografii dofinansowano z programu „Doskonała nauka” – Wsparcie monografii naukowych Ministra Edukacji i Nauki (nr umowy: DNM/SN/511938/2021)
Nazwa zadania: Jak Makryna Młodsza zastąpiła Eustacjusza z Sebasty
Wartość zadania: 33 740,00 zł
Wartość dofinansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki: 29 740 zł.

Ebooki do pobrania

Relacje ze spotkań promocyjnych wokół problematyki książki można  obejrzeć tutaj:

Eunomiusz okladka

Wydanie monografii dofinansowano z programu „Doskonała nauka” – Wsparcie monografii naukowych Ministra Edukacji i Nauki (nr umowy: DNM/SN/466788/2020 )
Nazwa zadania: Eunomiusz i jego adwersarze – wybór źródeł
Wartość zadania: 38 221,00 zł
Wartość dofinansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki: 34 221,00 zł.

W ramach trzytomowej monografii wydano tłumaczenia najważniejszych dla polemiki z Eunomiuszem dzieł:

• Aecjusz, Traktacik
• Eunomiusz, Dzieła wszystkie
• Bazyli Wielki, Przeciw Eunomiuszowi
• Grzegorz z Nyssy, Przeciwko Eunomiuszowi

Wszystkie teksty opatrzono wstępem i przypisami.

MENiS Logo
Flaga PL