Dr hab. Jarosław Szczepański

Fundator i wiceprezes zarządu ORBE oraz założyciel i redaktor naczelny czasopisma Polish Journal of Political Science, którego wydawcą jest fundacja.

e-mail: j.w.szczepanski[at]inop.edu.pl
twitter: @JWSzczepanski

Informacje podstawowe

Wykształcenie

Habilitacja, nauki o polityce i adminsitracji, UAM 2021
Doktorat, nauki o polityce i administracji, UW 2019
Doktorat – prawo, UW, 2016
Magisterium – prawo, UW, 2012
Magisterium – politologia UW, summa cum laude, 2010

 

Doświadczenie projektowe

 • Kierownik i wykonawca projektów naukowych realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Pomysłodawca i kierownik projektu Trójkąt Ideologiczny.
 • Główny wykonawca w projekcie międzynarodowym finansowanym przez Institute of European Studies in Macau.

 

 • W latach 2011-2016 tworzył i kierował wydawnictwem naukowym Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.
 • W latach 2017-2018 pełnił funkcję prodziekana ds. naukowych na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej.

 

 • Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie opiniowania wniosków badawczych (numer ID: EX2018D331487) z obszarów: Horizon 2020 (including Euratom programme), ERASMUS+, EUROPE FOR CITIZENS, CREATIVE EUROPE, EU AID VOLUNTEERS, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), Justice Programme (2014-2020).
 • Ekspert Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

Wystąpienia medialne

Polskie Radio 24: Kolejny wątek afery GetBack. Osiecki i Ryba ponownie zatrzymani – rozmowa dot. afery GetBack, 2019
Gazeta.pl:
Ziobro skarży do TK część unijnego traktatu – wywiad dot. reformy sądownictwa, 2018
Radio Plus: Plusy dodatnie plusy ujemne – komentarz dot. kryzysu konstytucyjnego, 2016
Gazeta Prawna: Zamach na trybunał? Nie, raczej zamach trybunału – wywiad dot. kryzysu konstytucyjnego, 2016

DLA MEDIÓW

OBSZARY TEMATYCZNE
Wydarzenia polityczne
Prawo konstytucyjne
Prawo UE

POBIERZ
PAKIET MEDIALNY

PROFIL NAUKOWY

Doświadczenie akademickie

2018–             Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych – adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych (Zakład Systemów Politycznych)
2017–              Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, WNHiS – wykładowca
2016–2018     Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych – specjalista naukowo-techniczny w Instytucie Europeistyki (Zakład Instytucji i Prawa UE)
2016–2017     Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego – prodziekan ds. naukowych; adiunkt w Instytucie Prawa i Administracji Obronnej
2013–2014     Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego – wykładowca
2011–2016     Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych – pełnomocnik Dziekana WDiNP UW ds. wydawniczych

 

Towarzystwa naukowe i grupy badawcze

2018–              International Political Science Association (IPSA)
2017                 University Association for Contemporary European Studies (UACES)
2012–2016     Polskie Towarzystwo Studiów Brytanicznych – BRITANNIA – członek Komisji Rewizyjnej
2012–2016     Grupa Studiów Społeczno-Politycznych – BRITANNIA (WDiNP UW)

 

Redakcje czasopism

2019-               Przegląd europejski – redaktor
2013–              Polish Journal of Political Science – założyciel i redaktor naczelny
2011–2016     Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne – redaktor tematyczny działu: Historia instytucji politycznych

 

Publikacje

Książki

 1. J. Szczepański, Wstęp do nauki o polityce, Warszawa 2018
 2. J. Szczepański, Trójkąt ideologiczny. Ku nowemu modelowi spektrum politycznego, Warszawa 2017
 3. J. Szczepański, Filozofia polityki Johna C. Calhouna. Wybór tekstów/The Political Philosophy of John C. Calhoun: Selection of Texts, Warszawa 2013 (dwujęzyczna);
 4. Nowe spojrzenia w naukach o polityce, red. W. Jakubowski, A. Krawczyk, J. Szczepański, tom 2, Warszawa 2012;
 5. J. Szczepański, Władza ustawodawcza i wykonawcza w Skonfederowanych Stanach Ameryki. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2011;

Artykuły

 1. J. Szczepański, P. Kalina, The Road to Autocratization? Redifining Democracy in Poland, „Studia Europejskie” 2019, nr 2;
 2. J. Szczepański, Polityka – Władza – Administracja – Zarządzanie. Analiza zakresów pojęć, „Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne” 2019, nr 1;
 3. J. Szczepański, OBOR and Chinese Soft Power, „Polish Journal of Political Science” 2018, nr 2;
 4. J. Szczepański, Demeny Voting in Poland. Introduction to a Research Concept, „Polish Journal of Political Science” 2017, nr 2;
 5. J. Szczepański, Kanon myśli politycznej a myśl rosyjska, „Studia Wschodnioeuropejskie” 2017, nr 7;
 6. J. Szczepański, Ty „lewaku”, Ty „faszysto”. O modelowaniu i opisie spektrum politycznego, „Polish Journal of Political Science” 2017, nr 1;
 7. J. Szczepański, Dyscyplina nauk o polityce. Status teoretyczny i prawny, „Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne” 2013, nr 2;
 8. J. Szczepański, Model sferyczny podziału ideologii, „Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne” 2011, nr 4;
 9. J. Szczepański, R. Kamiński, System Polityczny Wysp Normandzkich, „Społeczeństwo i Polityka” 2009, nr 2;

Rozdziały

 1. J. Szczepański, et. at., Systemy rządów państw członkowskich UE, w: Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych. Tom II. Współczesne systemy rządów, red. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2017;
 2. J. Szczepański, et al., System rządów Stanów Zjednoczonych Ameryki, w: Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych. Tom II. Współczesne systemy rządów, red. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2017;
 3. J. Szczepański, Demokracja totalitarna, w: Nowe Spojrzenia w Naukach o Polityce, red. W. Jakubowski et al., Warszawa 2012;
 4. J. Szczepański, Hung parlament, w: Polityka brytyjska po wyborach parlamentarnych 2010, red. F. Gołembski et al., Warszawa 2011;

Raporty

 1. J. Szczepański, Wybory samorządowe 2018. Raport z badania Trójkąt ideologiczny, Warszawa 2018;
 2. J. Szczepański, Raport z badania Trójkąt ideologiczny, Warszawa 2015, wyd. 1, 2017, wyd. 2 poszerzone;

W druku

 1. J. Szczepański et. al, Elementy nauki o prawie, w: Społeczeństwo i Polityka, red. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski;
 2. J. Szczepański et al, Programy badawcze w naukach o polityce, w: Społeczeństwo i Polityka, red. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski,
 3. J. Szczepański, Współczesne doktryny polityczne, w: Społeczeństwo i Polityka, red. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski;