Paulina Szczepańska

Koordynator do spraw pozyskiwania funduszy.

e-mail: p.kalina[at]inop.edu.pl

Informacje podstawowe

Wykształcenie

Studia doktoranckie, politologia, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW, od 2019

Magisterium – politologia (MISH), summa cum laude, 2019

Licencjat – Europeistyka, UW, 2018

 

Doświadczenie projektowe

  1. W latach 2009-2014 tworzyła i kierowała Klubem UNESCO Friends For Change zajmującym się pozyskiwaniem środków unijnych oraz działalnością charytatywną
  2. Główny wykonawca projektu z inicjatywy unijnej Młodzież w działaniu Żywa Biblioteka
  3. Główny wykonawca projektu z inicjatywy unijnej Młodzież w działaniu Pozytywna Historia
  4. Wykonawca projektu warsztatowego Odkryć Nieodkryte, Do not judge me by stereotypes
  5. Wykonawca międzynarodowego projektu wspieranego przez Komisję Europejską Historia z +
  6. Ukończone szkolenia z zakresu: strategicznego planowania projektu jako świadomego procesu rozwoju organizacji oraz środowiska lokalnego, prowadzenia analiz współczesnego rynku i jego zapotrzebowania na projekty unijne, planowania budżetu, wykorzystania zasobów ludzkich w grupie projektowej, prowadzenia kampanii reklamowej oraz pozyskiwaniu funduszy metodą fundraising’u

DLA MEDIÓW

OBSZARY TEMATYCZNE
Fundusze Europejskie
Projekty społeczne
Prawo UE

POBIERZ
PAKIET MEDIALNY

PROFILE

PROFIL NAUKOWY

Towarzystwa naukowe i grupy badawcze

2018–              International Political Science Association

Publikacje

Książki

  1. Sprawiedliwość w rzeczywistości i fikcji, red. Paulina Kalina, Warszawa 2018

Rozdziały

  1. Paulina Kalina, Blackwashing w BBC, w: Sprawiedliwość w rzeczywistości i fikcji, red. Paulina Kalina, Warszawa 2018

Artykuły

  1. P. Kalina, J. Szczepański, The Road to Autocratization? Redefi ning Democracy in Poland, „Studia Europejskie” 2019, nr 3