Wojciech Biesiacki

Ekspert ds. partii i prawa wyborczego

e-mail: biesiacki[at]gmail.com

Informacje podstawowe

Wykształcenie

Studia magisterskie – Prawo (UW)

 

Doświadczenie projektowe

  1. Współpracował z klubami poselskimi, partiami politycznymi oraz organizacjami pozarządowymi;
  2. Pełnił funkcję dyrektora Koła Poselskiego Republikanie;
  3. Zajmował się analizą projektów zmian legislacyjnych. Jest autorem projektów ustaw oraz analiz z zakresu prawa administracyjnego i konstytucyjnego;
  4. Ekspert w zakresie prawa wyborczego oraz finansowania partii. Posiada praktyczne doświadczenie m.in. zakresu rozliczeń subwencji partii politycznych.

DLA MEDIÓW

OBSZARY TEMATYCZNE
Partie polityczne
Finansowanie partii
Prawo wyborcze

POBIERZ
PAKIET MEDIALNY

PROFILE

PROFIL NAUKOWY

Publikacje

Analizy

  1. W. Biesiacki, Zjednoczona Opozycja rozbije się o kasę? Jeśli anty-PIS wystartuje razem, to partie… stracą na tym finansowo, „Klub Jagielloński” 12 grudnia 2018 r.

Ekspertyzy

  1. K. Hennig, W. Biesiacki, M. Pintara,  Funkcjonowanie Funduszu Sołeckiego w latach 2010-2017. Analiza prawno-statystyczna i postulaty de lege ferenda, „Opinie i Analizy” 2018 nr 38
  2. K. Hennig, W. Biesiacki, K. Jagieła, Analiza zmian prawnych oraz organizacyjnych umożliwiających strażom gminnym realizację zadania polegającego na ochronie fizycznej włodarzy gmin