Badania

Ośrodek Rozwoju Badań i Edukacji prowadzi badania statutowe z zakresu nauki o polityce, filozofii, prawa oraz pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych. Kadra i współpracownicy fundacji wywodzą się ze środowiska naukowego i są doświadczonymi badaczami z wiodących polskich ośrodków akademickich. W ramach dotychczasowych prac statutowych prowadzone były analizy okołowyborcze w trakcie kolejnych elekcji: generalnych i prezydenckich 2015 roku, samorządowych 2018 roku. Efektem materialnym prac badawczych są regularnie publikowane raporty z badań.

W ramach badań statutowych oraz realizując misję pobudzania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Ośrodek Rozwoju Badań i Edukacji opracował i udostępnia ankietę preferencji wyborczych. Narzędzie nazwane Trójkąt Ideologiczny służy dokonania testu autodiagnostycznego pozwalającego zbadać własną pozycję na spektrum politycznym oraz jej relację do poszczególnych partii polskiej sceny politycznej. Ankieta służy również pozyskiwaniu danych wykorzystywanych w analizach kolejnych kampanii wyborczych.

Ośrodek Rozwoju Badań i Edukacji w ramach prowadzonej działalności statutowej finansuje lub dofinansowuje badania z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Fundacja jest również podmiotem goszczącym badaczy finansujących swoje badania na podstawie zewnętrznych grantów. Zapraszamy wszystkich chętnych pracowników naukowych do skorzystania z elastycznej formy współpracy z fundacją, tak w zakresie pozyskiwania grantów jak i realizacji własnych projektów badawczych.