ODLICZENIE PIT/CIT

Fundacja Instytut Nauki o Polityce jest zarejestrowaną organizacją pożytku publicznego, która działa w obszarze edukacji, badań naukowych i popularyzacji ich wyników. Jako taka nie jest wstanie funkcjonować bez hojności darczyńców. Nawet małe kwoty otrzymywane przez fundację systematycznie pozwalają rozwijać jej działalność.

Zgodnie z polskim prawem istnieje możliwość odliczenia od podatku dochodowego od osób fizyczny i prawnych darowizn składanych na rzecz podmiotów pożytku publicznego (nawet gdy nie mają statusu OPP tj. nie korzystają z odpisu 1% podatku). Płatnicy PIT mogą odliczyć kwotę faktycznie dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwotę stanowiącą 6% dochodu darczyńcy (więcej na stronie MF). Natomiast płatnicy CIT w wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu (więcej na stronie MF).

 

DAROWIZNY

PLN
47000