Historia Instytutu

Fundacja Ośrodek Rozwoju Badań i Edukacji (pierwotnie, do marca 2021, Fundacja Instytut Nauki o Polityce) powstała w 2017 roku jako organizacja działająca na rzecz badań, edukacji oraz popularyzacji nauki. W pierwszych latach działania fundacji skupiliśmy się przede wszystkim na działalności popularyzatorskiej w zakresie wydawania książek w ramach Wydawnictwa Instytutu Nauki o Polityce oraz czasopisma Polish Journal of Political Science (patrz PJPS). Sam tytuł prasowy wydawany od 2017 roku przez fundacje istnieje od 2013 roku i skupia środowisko naukowe związane z dyscypliną nauki o polityce. To wokół redakcji czasopisma prowadzone były pierwsze działania promujące naukę i popularyzujące wyniki badań politologicznych i szerzej społecznych. Z kolegium redakcyjnego wywodzi się również wielu obecnych członków zespołu Ośrodka lub współpracujących z nią ekspertów (patrz Zespół).

Obecnie Ośrodek Rozwoju Badań i Edukacji prowadzi działalność wydawniczą pod szyldem Wydawnictwa Instytutu Nauki o Polityce (patrz Wydawnictwo) wydając cztery równoległe serie: Monografie Instytutu Nauki o Polityce oraz Biblioteka Dydaktyczna, prace studencko-doktoranckie oraz  serię źródłową Fundamnta, także czasopismo Polish Journal of Political Science. W zakresie działalności statusowej prowadzone są szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy na badania, otoczenia prawnego szkolnictwa wyższego (kolejnych reform ustawy prawo o szkolnictwie wyższym) oraz praw autorskich. Fundacja pozyskuje również środki dla celów realizacji projektów własnych oraz w ramach świadczonych usług a także na potrzeby prowadzenia badań oraz zadań z zakresu popularyzacji nauki. Ośrodek realizuje również projekty badawcze finansowane ze środków własnych oraz pozyskanych grantów ze źródeł zewnętrznych. Od 2018 r. Ośrodek współpracuje z szeregiem instytucji z polskiego i europejskiego sektora społecznego (patrz Zespół).