Dzieła Grzegorza z Nyssy – projekt badawczy dr hab. Marty Przyszychowskiej

Marta Przyszychowska

Projekt „Dzieła Grzegorza z Nyssy” ma na celu wydanie w języku polskim wszystkich dzieł Grzegorza z Nyssy, które dotychczas nie doczekały się jeszcze polskiego przekładu, i takich, które wymagają nowego tłumaczenia i opracowania. Grzegorz z Nyssy – biskup, który żył i działał w IV wieku w Kapadocji, był jednym z najważniejszych myślicieli swoich czasów, a w Kościele prawosławnym do dziś pozostaje jednym z największych autorytetów. Jego dzieła stanowią niezwykle istotny etap w rozwoju myśli teologicznej i filozoficznej oraz w historii literatury antycznej. Ich lektura obecnie jest jeszcze trudniejsza niż kiedyś, dlatego wymaga nie tylko dobrego tłumaczenia, ale także specjalistycznego komentarza.

W ramach projektu wydanych zostanie 16 tomów tłumaczeń ze wstępami:
1. Drobne pisma dogmatyczne t. 1: Trójca
2. Drobne pisma dogmatyczne t. 2: Przeciwko Apolinaremu z Laodycei
3. Drobne pisma dogmatyczne t. 3: Zmarli i fatum
4. Mowy świąteczne
5. Mowy o męczennikach
6. Mowy funeralne
7. Pisma ascetyczne
8. Listy
9. Mowa katechetyczna
10. Komentarz do sześciu dni stworzenia
11. O duszy i zmartwychwstaniu
12. O dziewictwie
13. Polemika z Eunomiuszem – wybór źródeł t. 4
14. Hagiografie
15. O modlitwie Pańskiej
16. Mowy moralne


Projekt finansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Uniwersalia 2.2., Ministra Edukacji i Nauki (nr umowy: NPRH/U22/SN/507048/2021/11)
Nazwa zadania: Dzieła Grzegorza z Nyssy
Kierownik projektu: dr hab. Marta Przyszychowska
Wartość finansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki: 978 469,22 zł.