Informacje

Mikrogranty INOP – 2 edycja

Posted on

Fundacja Instytut Nauki o Polityce ogłasza nabór w drugiej edycji konkursu na finansowanie Mikrograntów – otwarty konkurs na projekty badawcze. OGŁOSZENIE Tematyka projektu: Forecast of migration phenomena/ Prognoza problemów migracji Czas trawania : 6 miesięcy- 3 lata   Warunki uczestnictwa w projekcie: Stworzenie międzynarodowego i interdyscyplinarnego zespołu (z możliwością podziału ma mniejsze zespoły lokalne) Opracowanie […]

Informacje

Poszukujemy partnera do projektu

Posted on

Fundacja Instytut Nauki o Polityce ogłasza otwarty nabór partnera ponadnarodowego do wspólnego przygotowania i realizacji projektu ogłoszonego przez Centrum Projektów Europejskich Konkursie (nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/20) na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem konkursowym w języku angielskim oraz w języku polskim.

Informacje

Zajęcia dla licealistów z DUCHem

Posted on

Rozpoczynamy realizację projektu „Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów”! Już teraz zapraszamy licealistów do rejestracji na zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020. W ramach projektu odbędą się dwa kursy. W pierwszym semestrze uczniowie będą mieli okazję przygotować się do olimpiad historycznej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności w […]

Informacje

Powrót do Ojczyzny? Patriotyzm wobec naszych czasów

Posted on

Książka „Powrót do Ojczyzny? Patriotyzm wobec naszych czasów” pod red. ks. dra hab. Cezarego Smuniewskiego oraz dra Pawła Sporka jest już dostępna! Monografia zawiera wieloaspektową analizę różnych ujęć patriotyzmu prowadzoną przez młodych przedstawicieli wielu polskich środowisk naukowych i jest to pierwsza publikacja z serii wydawniczej Monografii Fundacji Instytut Nauki o Polityce.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się […]

Informacje

Zaproszenie dla autorów

Posted on

Działalność Fundacji skupia się na trzech głównych obszarach – działalności popularyzatorskiej, dydaktyce i edukacji. Ponieważ zależy nam na promowaniu nauk humanistycznych i społecznych zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane wydaniem publikacji w tych zakresach. Aktualnie nasze wydawnictwo prowadzi trzy serie wydawnicze. Po pierwsze proponujemy Państwu dołączenie do grona autorów monografii Fundacji INoP – jest to seria […]

Informacje

Spotkanie z Senatorami z Indonezji

Posted on

Rok przed 65 rocznicą nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Indonezją nasz kraj odwiedziła delegacja indonezyjskich Senatorów. W jednym z wielu spotkań i rozmów udział wzięli przedstawiciele INoP. Przedmiotem dyskusji była rola instytucji systemu szkolnictwa wyższego w procesach legislacyjnych oraz kwestie współpracy pomiędzy think-tankami a instytucjami politycznymi w państwie. Indonezyjska delegacja miała okazję przedyskutować doświadczenia […]

Informacje

Warsztaty Civic Up! Academy

Posted on

Ambasada USA we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacją Wspomagania Wsi po raz kolejny organizują letni obóz, którego motywem przewodnim będzie demokracja i zaangażowanie młodych, społecznie aktywnych osób – Civic Up! Academy. Wydarzenie odbędzie się w dniach  23 czerwca – 2 lipca w Warszawie. Wraz z organizatorami zapraszamy młodzież w wieku 15-18 lat do […]

Informacje

Mikrogranty INOP – 1 edycja

Posted on

Fundacja Instytut Nauki o Polityce ogłasza nabór w drugiej edycji konkursu na finansowanie Mikrograntów – otwarty konkurs na projekty badawcze. OGŁOSZENIE Tematyka projektu: Finansowanie partii politycznych w Polsce – analiza dokumentów praktyki Czas trawania : 6 miesięcy – 1 roku   Warunki uczestnictwa w projekcie: Stworzenie zespołu badawczego pod kierownictwem osoby posiadającej co najmniej stopień […]

Informacje

POWER – Podpisanie umowy

Posted on

Po miesiącach przygotowań podpisaliśmy umowę na realizację projektu ze środków unijnych (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Nasza Fundacja odpowiedzialna była za merytoryczne, techniczne i budżetowe opracowanie wniosku. Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów, którego liderem jest Centrum Europejskie UW, a partnerami INOP, DUCH i Dom Kultury Praga realizowany będzie przez 3 lata i pozwoli przeszkolić […]