Mikrogranty INOP – 2 edycja

Fundacja Instytut Nauki o Polityce ogłasza nabór w drugiej edycji konkursu na finansowanie Mikrograntów – otwarty konkurs na projekty badawcze.

OGŁOSZENIE

Tematyka projektu: Forecast of migration phenomena/ Prognoza problemów migracji

Czas trawania : 6 miesięcy- 3 lata

 

Warunki uczestnictwa w projekcie:

  • Stworzenie międzynarodowego i interdyscyplinarnego zespołu (z możliwością podziału ma mniejsze zespoły lokalne)
  • Opracowanie kompleksowej publikacji
  • Kierownikiem projektu powinien być samodzielny pracownik naukowy

Przy wyborze projektu komisja konkursowa weźmie pod uwagę:

– oryginalność projektu badawczego

– możliwość realizacji zaplanowanych badań

– doświadczenie i dorobek kierownika projektu i zespołu badawczego

Fundacja Instytut  Nauki o Polityce zapewnia:

  • wydanie publikacji będącej efektem projektu (Fundacja pokrywa wszystkie koszty publikacji)
  • wsparcie administracyjne i organizacyjne w realizacji projektu
  • współpracę wolontariuszy I stażystów

Termin składania wniosków: 12 września

Skan podpisanego wniosku (wg. załącznika) wypełnionego w j. polskim lub angielskim należy przesłać na adres kontakt@inop.edu.pl

 

Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować na adres kontakt@inop.edu.pl

 

OGŁOSZENIE (docx): Link
WNIOSEK (docx): Link