Polityka Edukacyjna

Trzeba skończyć z pedagogiką wstydu!

Posted on

  W ostatnich dwóch tygodniach niejako dystraktorem od bieżącej sytuacji pandemicznej stał się – najpierw sam fakt powołania, a następnie kolejne, stanowcze wypowiedzi Ministra Edukacji (in spe Ministra Edukacji i Nauki) dra hab. Przemysława Czarnka. Wśród wielu barwnych i, co to dużo ukrywać, ważnych, jako że wypowiadanych przez Ministra wypowiedzi, pojawiły się te dotyczące rewizji […]

Informacje

Mikrogranty INOP – 2 edycja

Posted on

Fundacja Instytut Nauki o Polityce ogłasza nabór w drugiej edycji konkursu na finansowanie Mikrograntów – otwarty konkurs na projekty badawcze. OGŁOSZENIE Tematyka projektu: Forecast of migration phenomena/ Prognoza problemów migracji Czas trawania : 6 miesięcy- 3 lata   Warunki uczestnictwa w projekcie: Stworzenie międzynarodowego i interdyscyplinarnego zespołu (z możliwością podziału ma mniejsze zespoły lokalne) Opracowanie […]

System Polityczny RP

Idea ciszy wyborczej

Posted on

    Pierwszy raz w historii Polski (a może i świata) zdarza się tak, że uruchomione zostały przepisy dotyczące ciszy wyborczej a wybory faktycznie się i tak nie odbędą. Kodeks wyborczy (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 684) w art. 107 przewiduje, że w dniu głosowania oraz na 24 godziny przed tym dniem prowadzenie agitacji wyborczej, […]

BLOG Wpis

Konkursy (piękności) dla naukowców cd.

Posted on

O tym, że konkurencja w konkursach NCN jest tak duża, iż w konsekwencji o tym, czy któryś z dobrych wniosków otrzyma dofinansowanie decydują punkty „losowe” czyli takie przyznawane za modne tematy, przez łagodniejszych recenzentów, w mniej obleganych panelach, pisałam już wcześniej. Propozycja losowania wniosków tylko po wstępnej ich ocenie i z uwzględnieniem pewnych tylko zastrzeżeń […]

BLOG Wpis

Konkursy (piękności) dla naukowców

Posted on

  O tym, jak ważne są granty dla badaczy, pisać nie trzeba… Ważne są nawet dla tych, którzy ich nie potrzebują, bo ich badania same w sobie kosztów nie generują. Granty jednak trzeba mieć, bo mają znaczenie przy awansach, bo korzysta na nich uczelnia, bo niosą punkty… a punkty to bitcoiny polskiej nauki…   Stajemy […]

BLOG Wpis

Kto obroni naukowców?

Posted on

Nauczyciele mają swoje związki zawodowe. Możemy się spierać, czy działają słusznie, mądrze, skutecznie, ale na pewno działają. W przypadku szkolnictwa wyższego sytuacja jest o wiele bardziej złożona, bo i problemów więcej i grupy interesu są różne – przecież czego innego potrzebuje i oczekuje doktorant, a czego innego profesor belwederski, czego innego humanista, a czego innego […]

BLOG Wpis

Oczekiwać niemożliwego… czyli o polityce naukowej

Posted on

Konkursy akademickie nie przestają zadziwiać. Ostatnio Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ogłosił konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych[1]. Wymiar czasu pracy, to 1⁄2 etatu. Wśród dokumentów, które mają złożyć kandydaci znajduje się między innymi oświadczenie, że Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy będzie podstawowym miejscem […]

BLOG Wpis

Naukowczynie na emerytury!

Posted on

Ustawa 2.0 czy inaczej Konstytucja dla Nauki, a właściwie Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 roku zaczęła obowiązywać wraz z nowymi statutami uczelni 1 października 2019 roku.   Od początku już na etapie projektu wiele zapisów budziło zastrzeżenia środowiska akademickiego. Wśród takich propozycji znalazła się też kwestia wieku emerytalnego kobiet, […]

BrunchBriefing

Results of parliamentary elections in Poland – 1st BB Sum Up

Posted on

BRUNCH BRIEFINGS FOR DIPLOMATS Results of parliamentary elections in Poland The first of the Brunch Briefings for diplomats series of meetings took place on 18 October. The event was organized by the Institute of Political Science Foundation in cooperation with the Lewiatan Confederation. Diplomats from foreign diplomatic missions in Warsaw were invited to the Warsaw […]

BLOG Ekspertyza

Nauka o polityce w świetle ustawy 2.0 i aktów wykonawczych

Posted on

PREPRINT tekstu przyjętego do druku: J. Szczepański, Nauka o polityce w świetle ustawy 2.0 i aktów wykonawczych, „Przegląd Europejski” 2020, nr 2.     Wprowadzenie w 2011 roku do porządku prawnego nowego aktu wykonawczego (Rozporządzenie (2011/1065) mającego uporządkować (przede wszystkim na potrzeby organizacji życia akademickiego) podział obszarów na dziedziny, a tych na dyscypliny spowodował wiele […]