System Polityczny RP

Idea ciszy wyborczej

Posted on

    Pierwszy raz w historii Polski (a może i świata) zdarza się tak, że uruchomione zostały przepisy dotyczące ciszy wyborczej a wybory faktycznie się i tak nie odbędą. Kodeks wyborczy (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 684) w art. 107 przewiduje, że w dniu głosowania oraz na 24 godziny przed tym dniem prowadzenie agitacji wyborczej, […]

Książki

Ideowe podstawy polskiego spektrum politycznego

Posted on

Niniejsza praca to „efekt ponad 3 lat prac teoretycznych, metodologicznych oraz empirycznych, prowadzonych przy wykorzystaniu kombinacji badań ilościowych i jakościowych. Jest próbą autorskiego sposobu opisu spekrum politycznego, przy zastosowaniu zintersubiektywizowanych punktów odniesienia.” Tak monografię określa jej autor – dr Jarosław Szczepański. Ideowe podstawy polskiego spektrum politycznego to kolejna pozycja z serii Monografie Instytutu Nauki o Polityce. 

System Polityczny RP

Trójkąt Ideologiczny – Wybory Samorządowe – Raport

Posted on

Badania ideowych podstaw polskiego spektrum politycznego to jeden z głównych obszarów badań realizowanych przez Instytut Nauki o Polityce. W trakcie kampanii wyborów samorządowych 2018 roku po raz kolejny zespół badawczy udostępnił ankietę preferencji politycznych. Zebrane wyniki pozwoliły opublikować drugi raport oraz prześledzić ruch partii i elektoratów na scenie politycznej. Zachęcamy do pobrania raportu oraz już […]

Książki

Trójkąt Ideologiczny. Ku nowemu modelowi spektrum

Posted on

Prezentujemy nową monografię Instytutu Nauki o Polityce. W pracy przedstawione zostały założenia leżące u podstaw cieszącego się dużą popularnością w internecie badania i quizu Trójkąt Ideologiczny. Zachęcamy do zapoznania się nie tylko z narzędziem do samookreślenia się na spektrum politycznym, ale również głębszego zapoznania się ze sposobami modelowania spektrum. Praca zebrała dobre recenzje profesorów Andrzeja […]

Książki

Nowe wydanie raportu powyborczego (2015)

Posted on

Wprowadzamy na rynek drugie wydanie „Raportu z badania Trójkąt Ideologiczny”. Nowa wersje została poszerzona i uzupełniona o porównanie wyników badań  fundacji z badaniami CBOS oraz statystkami GUS. Raport ukazuje wysoki poziom korelacji wyników oraz rozbieżność w ich interpretacji wynikającą z odmiennych podstaw teoretycznych. Badanie INOP i raport ukazują różnice pomiędzy perspektywą socjologiczną (dominującą) i politologiczną. […]