Nowe wydanie raportu powyborczego (2015)

Wprowadzamy na rynek drugie wydanie „Raportu z badania Trójkąt Ideologiczny”. Nowa wersje została poszerzona i uzupełniona o porównanie wyników badań  fundacji z badaniami CBOS oraz statystkami GUS. Raport ukazuje wysoki poziom korelacji wyników oraz rozbieżność w ich interpretacji wynikającą z odmiennych podstaw teoretycznych. Badanie INOP i raport ukazują różnice pomiędzy perspektywą socjologiczną (dominującą) i politologiczną.

Raport do pobrania w zakładce BADANIA