Wolny dostęp

Fundacja INoP realizuje swoje cele na różne sposoby. Trzy, a już w krótce cztery serie wydawnicze wpisują się w zakres działalności popularyzatorskiej Instytutu. Zapraszamy Państwa do bliższego zapoznania się z programem wydawniczym Fundacji. Poniżej prezentujemy wybrane pozycje z naszej biblioteczki w formacie PDF.

Zachęcamy do lektury!!!

MONOGRAFIE INoP

Trójąt Ideologiczny. Ku nowemu modelowi spektrum politycznego
From Memory to Freedom
Polish National Security in Axiological Perspective
Powrót do Ojczyzny?
Polska Komisja Akredytacyjna w latach 2002 – 2018

SERIA DYDAKTYCZNA

Olimiada z historii
Olimpiada z WOS
Matura z WOS
Matura z historii
Prawo pracy
Prawo spadkowe
Prawne formy zabezpieczenia na starość
Ochrona osób starszych i chorych przed nadużyciami prawnymi
Warszawa i Mazowsze w Bibliotekach Cyfrowych. Rozwój kompetencji cyfrowych
Film jako źródło wiedzy historycznej
Zasada wzajemności jako fundament życia społecznego
Problemy etyczne we współczesnym świecie
Unia Europejska a najważniejsze rynki wschodzące

FUNDAMENTA