Bezpłatny kurs z prawa pracy dla pracowników akademickich

Kurs realizowany w ramach projektu Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów poświęcony jest na omówienie przepisów prawa pracy dotyczących zawierania, realizowania i zakończenia stosunku pracy przez pracowników.

W związku z wprowadzoną nową ustawą o nauce i szkolnictwie wyższym, tzw. Konstytucji dla Nauki, czy Ustawy 2.0., proponujemy Państwo kurs, w którym prócz omówienia przepisów Kodeksu Pracy omówione zostaną przepisy dotyczące pracowników szkół wyższych. W szczególności przedstawione zostaną przepisy dotyczące realizowania stosunku pracy przez pracowników będących nauczycielami akademickimi. Zestawione zostaną również nowa i stara ustawa o szkolnictwie wyższym tak by wskazać najważniejsze zmiany dotyczące sposobu zawierania stosunku pracy oraz jego realizowania.

W trakcie kursu poruszone zostaną tematy takie jak:

  • Zadaniowy czas pracy nauczycieli akademickich;
  • Dodatkowe zatrudnienie w Ustawie 2.0;
  • Pensa dydaktyczne;
  • Ścieżki awansu.

Nowa ustawa to nowe wyzwania, również w obszarze zatrudnienia i realizacji stosunku pracy.

Zgłoszenia do 20 stycznia: kontakt@inop.edu.pl