Olimpiada

PGNiG inicjatywy z obszaru nauki i edukacji

Posted on

Świadomość oddziaływania na otoczenie oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo energetyczne Polski leżą u podstaw działań PGNiG. Spółka pełni kluczową rolę na polskim rynku gazu i jako lider odpowiada za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego kraju, dlatego podejmuje niezbędne działania, które mają zaspokoić systematycznie rosnące zapotrzebowanie na paliwo gazowe. Grupa PGNiG zapewnia dywersyfikację dostaw poprzez eksploatację złóż krajowych oraz […]

Olimpiada

PGNiG sponsorem Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Posted on

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo na podstawie umowy zawartej z Fundacją Instytut Nauki o Polityce oraz Komitetem Głównym Olimpiady został sponsorem Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Dzięki wsparciu PGNiG S.A. możliwe będzie zorganizowanie wydarzeń centralnych na wysokim poziomie oraz wynagrodzenie dotychczas pracujących jako wolontariusze koordynatorów regionalnych.   W związku z udzieleniem dofinansowania przez PGNiG […]

Olimpiada

Patronat Ministerstwa Energii nad Olimpiadą

Posted on

Minister Energii złożył na ręce przewodniczącego komitetu głównego olimpiady prof. dr hab. Wojciecha Jakubowskiego oraz prezesa fundacji dra Jarosława Szczepańskiego list potwierdzający objęcie Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności honorowym patronatem. Olimpiada jest wspierana również przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Olimpiada

INoP partnerem Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Posted on

  Fundacja Instytut Nauki o Polityce na mocy porozumienia z komitetem głównym Olimpiady wiedzy o bezpieczeństwie i obronności stała się, obok Uniwersytetu Warszawskiego, współorganizatorem tego konkursu dedykowanego licealistom i otwierającego im drogę na studia. Olimpiada jest okazją do promocji wiedzy o bezpieczeństwie w jego wielu wymiarach, również istotnego w dzisiejszych czasach bezpieczeństwa energetycznego. Patronat nad […]