PGNiG inicjatywy z obszaru nauki i edukacji

Świadomość oddziaływania na otoczenie oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo energetyczne Polski leżą u podstaw działań PGNiG. Spółka pełni kluczową rolę na polskim rynku gazu i jako lider odpowiada za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego kraju, dlatego podejmuje niezbędne działania, które mają zaspokoić systematycznie rosnące zapotrzebowanie na paliwo gazowe. Grupa PGNiG zapewnia dywersyfikację dostaw poprzez eksploatację złóż krajowych oraz import ze źródeł zewnętrznych. W Polsce PGNiG jest największym importerem i dostawcą gazu ziemnego. Paliwo trafia do kraju przez rozbudowaną sieć systemu przesyłowego oraz Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Gaz rozprowadzany jest do odbiorców końcowych głównie za pomocą sieci dystrybucyjnych. Krajowy system gazowy uzupełniają magazyny gazu, które służą do pokrywania sezonowych i dobowych niedoborów paliwa gazowego.

PGNiG od lat wspiera inicjatywy z obszaru nauki i edukacji. Spółka odpowiedzialnie traktuje współpracę ze środowiskami branżowymi i lokalnymi, zwłaszcza w obszarze jej działalności –problematyce wydobycia, magazynowania i przesyłu surowców energetycznych oraz ich roli w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Dokłada tym samym szczególnych starań, aby wsparcie inicjatyw w obszarze wiedzy i edukacji odbywało się z korzyścią dla ogólnej popularyzacji nauki w Polsce.

W 2018 r. Spółka wsparła wiele festiwali nauki. Były to wydarzenia organizowane niezależnie w wielu miastach Polski, najczęściej przy współpracy z lokalnymi uczelniami wyższymi. Aktywnie angażuje się w organizację konferencji branżowych i udział w wydarzeniach o zasięgu ogólnopolskim oraz dużych przedsięwzięciach międzynarodowych.

Działania PGNiG skierowane są także do młodego pokolenia Polaków. Spółka zainicjowała wieloletni program, którego celem jest krzewienie pamięci o patronie Ignacym Łukasiewiczu, twórcy podwalin współczesnego przemysłu naftowego. W ten sposób narodziła się idea programu „Być jak Ignacy”, popularyzującego ideę nauki wśród uczniów szkół podstawowych oraz przybliżającego najmłodszym wyjątkową postać Ignacego Łukasiewicza i innych wybitnych polskich naukowców. Program ten jest realizowany przez Fundację PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza założoną przez Spółkę w 2004 r.

PGNiG w obszarze edukacji i nauki podejmuje incjatywy, których rezultaty mają charakter długofalowy. Nasze działania skierowane są do młodzieży na wszystkich etapach edukacyjnych, począwszy od zainteresowania najmłodszych dzieci naukami ścisłymi, po wsparcie edukacji zawodowej oraz prowadzenie programów stażowych w ramach PGNiG Akademii Młodych, tj. Geotalent i Złoża Kariery. Celem tych działań jest zadbanie o przyszłych doświadczonych pracowników dla branży wydobywczej i gazowniczej.