Mikrogranty INOP – 1 edycja

Fundacja Instytut Nauki o Polityce ogłasza nabór w drugiej edycji konkursu na finansowanie Mikrograntów – otwarty konkurs na projekty badawcze.

OGŁOSZENIE

Tematyka projektu: Finansowanie partii politycznych w Polsce – analiza dokumentów praktyki

Czas trawania : 6 miesięcy – 1 roku

 

Warunki uczestnictwa w projekcie:

  • Stworzenie zespołu badawczego pod kierownictwem osoby posiadającej co najmniej stopień doktora
  • Analiza sprawozdań politycznych partii politycznych z lat 2002-2017
  • Przygotowanie raportu prezentującego co najmniej analizę sprawozdań: SLD, PLS, PO i PiS

Przy wyborze projektu komisja konkursowa weźmie pod uwagę:

– oryginalność projektu badawczego

– możliwość realizacji zaplanowanych badań

– doświadczenie i dorobek kierownika projektu i zespołu badawczego

Fundacja Instytut  Nauki o Polityce zapewnia:

  • wydanie raportu końcowego
  • wsparcie administracyjne i organizacyjne w realizacji projektu
  • dofinansowanie w członków zespołu na podstawie umów cywilno-prawnych

Termin składania wniosków: 30 kwietnia

Oryginał dokumentu należy dostarczyć na adres siedziby fudnacji lub skan dokumentu z podpisami przesłać kontakt@inop.edu.pl

 

Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować na adres kontakt@inop.edu.pl

 

OGŁOSZENIE (docx): Link
WNIOSEK (docx): Link